معرفی محصول

ساخت مخازن و تجهیزات آمونیاک

توضيح فارسي : با توجه به نمودار تعادلي دما و فشار براي آمونياك مي توان نتيجه گرفت با افزايش دما، فشار بخار آمونياك افزايش داشته و جهت نگهداري ان نياز به مخازن تحت فشار خواهيم داشت . محدوديت ساخت مخازن تحت فشار براي حجم بالاي توليد واحد هاي آمونياك و رفتار بسيار مناسب آمونياك در دماي پايين كه فشار بخار بسيار كمي دارد ، قابليت ساخت مخازن بزرگي تا حجم 30 هزار تن يا بيشتر را امكان پذير ساخته است .
توليد يك واحد آمونياك در دماي منفي 33 درجه سانتي گراد به مخازن بزرگ آمونياك با فشار كمتر از 0.1 اتمسفر (تحت وكيوم ) فرستاده مي شود كه در اين فشار دماي آمونياك مايع حدود منفي 33 درجه (نقطه جوش آمونياك ) در حال تعادل با گاز آن بوده و بخارات بالاي سطح مايع توسط يك كمپرسور با ظرفيت 50-20 تن در روز گرفته و پس از فشردن و مايع كردن در دماي پايين ( 33- ) به مخزن برمي گردد.
مخازن موجود بصورت دو جداره ساخته مي شود كه در مخزن مياني آمونياك مايع و بين جداره داخلي و خارجي جسم عايق مانند پرليت ريخته مي شود . دو مخزن 30 هزار تني واحد هاي آمونياك پتروشيمي رازي يك جداره و سه مخزن 20 هزارتني پتروشيمي پرديس به شكل دو جداره ساخته شده است .
ديتكتور هاي گاز آمونياك در كف مخزن قرار داده شده كه در صورت نشت آمونياك الارم وضعيت خطر ناك را گزارش مي دهند. بالاي مخزن ولو هاي اطمينان (Saifty valve ) وجود داشته كه در صورت افزايش فشار مخزن بخارات را به سمت يك فلر جهت سوزاندن يا به محيط مي فرستد .
از پايين مخزن لاين هايي جهت تغذيه پمپهاي فيد آمونياك با فلو كم و فشار زياد (براي ارسال به واحد هاي اوره و مصرف كنندگان ديگر ) و پمپهاي لودينگ با فلو زياد و فشار نسبتا كم جهت ارسال به كشتي قرار گرفته است . از خروجي پمپهاي فيد يك انشعاب بعد از گذر از يك مبدل (گرم كردن آمونياك سرد تا دماي محيط ) جهت لود تانكر آمونياك استفاده مي گردد.

قيمت ها:

  ریال

اطلاعات بيشتر :

www.denasanatco.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3711

دنا صنعت سرما | محصول