معرفی محصول

تهیه و نصب فلس گیر ماهی

توضيح فارسي : این دستگاه برای فلکس گیری انواع ماهی ها مناسب است.

قيمت ها:

  ریال

اطلاعات بيشتر :

www.denasanatco.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

7250

دنا صنعت سرما | محصول